I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, January 14, 2012

Good Governan : Matlamat Organisasi

Istilah 'good governan' telah mula dipopularkan oleh organisasi terkenal antarabangsa World Bank pada tahun 1989 dalam kertas kerjanya mengenai pembangunan Sahara Barat pada ketika itu. Sejak itu, istilah ini terus menerus digunakan oleh pelbagai pihak bagi menerangkan tentang pengurusan yang baik dalam suatu organisasi. Hal ini telah menjadikan istilah tersebut sungguh popular pada hari ini.     'Good governan' atau tadbir urus yang baik merupakan satu elemen penting dalam memastikan sesebuah negara atau organisasi tertentu diurus dengan baik. Ianya boleh ditafsirkan sebagai satu istilah yang diberikan khusus kepada sistem pengurusan yang memastikan setiap individu mahupun masyarakat dibawahnya menerima manfaat dan keuntungan tertentu. Ia juga bukan hanya merujuk kepada sistem politik, malah ianya juga merujuk kepada sistem pentadbiran awam, sistem ekonomi dan juga sistem perundangan.

Jika dianalisis, terdapat empat elemen utama yang harus ada bagi memastikan suatu sistem itu mencapai gelaran 'good governan' :

i)   Akauntabiliti
ii)  Integriti
iii) Transparensi (telus)
iv)  Partisipansi (Penglibatan)

     Akauntabiliti merujuk kepada matlamat sesebuah organisasi yang wajib dicapai oleh mereka tanpa melanggar undang-undang. Hal ini kerana, setiap organisasi itu wujud atas dasar suatu matlamat tertentu. Organisasi tersebut perlu menyusun pelbagai kaedah mahupun strategi bagi memastikan matlamat tersebut tercapai tidak kira dalam jangka masa pendek ataupun panjang. Sebagai contoh, dalam sesebuah projek pembangunan sesebuah taman perumahan, setiap aktiviti perlu disusun mengikut peringkat-peringkat tertentu iaitu dari peringkat permulaan pembersihan, penambakan, menanam cerucuk sehinggalah terdirinya sebuah bangunan yang siap untuk diduduki. Dalam 'good governan' perancangan yang sistematik dan tersusun adalah penting. Setiap perancangan perlu disusun mengikut tahap tertentu dan dilaksanakan satu per satu sehinggalah ianya mencapai matlamat yang disasarkan.     Integriti merujuk kepada ciri-ciri positif yang wujud sama ada dalam diri seseorang individu, ataupun sesebuah organisasi. Jika dinilai dari aspek individu, integriti merujuk kepada bagaimana seseorang individu itu mampu memilih nilai-nilai positif dalam dirinya sehinggakan ianya mempengaruhi segala tindak-tanduk serta pemikirannya walaupun keuntungan tidak menyebelahi dirinya. Ia juga sebenarnya lebih kepada sifat kejujuran seseorang indidvidu dalam melaksanakan setiap tingkah lakunya. Manakala dari aspek organisasi pula, integriti lebih menekankan amalan moral yang tinggi dan perlu ada dalam sesebuah organisasi. Hal ini merujuk kepada kebersamaan dan kesepaduan yang perlu ditonjolkan dalam organisasi bagi memastikan matlamat organisasi tercapai tanpa mengetepikan nilai, norma dan budaya masyarakat sekeliling. Dari aspek istilah 'good governan', integiriti sememangnya perlu ada dan perlu ditanam dalam setiap individu yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Sistem organisasi yang baik berpunca daripada pengurusan yang amanah dan mengamalkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Ia ibarat memberi sebuah epal yang baik kepada seseorang individu untuk disampaikan kepada fakir miskin. Dan individu tersebut perlu memberikan sebuah epal yang baik juga kepada si fakir miskin tanpa mengubah dan memakannya walau segigit pun.

     Telus merupakan satu istilah popular terutamanya dalam sistem pentadbiran sesebuah negara. Ketelusan (transparensi) merupakan satu sifat berterus-terang, kejujuran dan ikhlas dalam sesuatu tindakan tidak kira oleh individu mahupun organisasi. Seseorang individu atau sesebuah organisasi perlu sentiasa konsistan dengan setiap tindakannya bagi mencerminkan ketelusannya. Hal ini bagi mengelak daripada orang lain atau ahlinya berfikir dan memberikan pandangan yang negatif kepada diri mahupun kepada sesebuah organisasi. Sebagai contoh, jika sesebuah organisasi melancarkan satu program bersifat keagamaan yang bermatlamat mewujudkan perpaduan ummah, tetapi mereka telah menyelitkan konsert hiburan yang melalaikan, maka ketelusan tidak wujud di situ kerana timbulnya keraguan dalam kalangan pengunjung mahupun orang ramai. Dari segi 'good governan' istilah ketelusan itu penting kerana pengurusan yang telus melambangkan organisasi yang baik dan tersusun yang mampu mencerminkan keadilan dan kesaksamaan kepada ahlinya. Ia juga bagi memastikan tidak ada pihak-pihak tertentu dalam organisasi meraih keuntungan yang lebih bersifat peribadi.

     Penglibatan ahli cukup penting bagi memastikan sesebuah organisasi mampu mencapai status 'good governan'. Penglibatan atau partisipansi merujuk kepada satu tindakan sukarela individu dan melaluinya individu tersebut mengambil peluang dan memikul tanggungjawab secara bersama. Dalam konteks 'good governan', hal ini boleh dijelaskan dengan penyertaan setiap ahli di bawah organisasi tersebut demi mencapai matlamat yang disasarkan tanpa melanggar sistem undang-undang serta nilai dan norma yang diamalkan oleh ahlinya. Penglibatan ahli juga sebenarnya boleh mencerminkan sejauhmana baiknya pengurusan organisasi tersebut.

     Secara keseluruhan, walaupun matlamat organisasi kebanyakannya berorientasikan suatu kejayaan dan ianya berjaya atau hampir dicapai, ia sebenarnya belum tentu mencerminkan betapa baiknya pengurusannya. Jika dilihat dalam konteks dunia hari ini, telah banyak juga organisasi yang melakukan penyelewengan. Penyelewengan di sini merujuk kepada tidak berlandaskan peranannya yang utama dalam mencapai matlamat. Terdapat juga, organisasi yang menkalankan tugasnya dengan baik dan boleh dianggap sebagai 'good governan', namun malangnya, atas desakan dan pengaruh-pengaruh asing, organisasi tersebut dipandang negatif. Walau bagaimana sekalipun, penekanan kepada empat elemen utama tersebut itu penting dan setiap organisasi yang wujud perlulah mengamalkannya walaupun menghadapi pelbagai ancaman dan halangan tertentu. Hal ini tidak lain adalah untuk memastikan pencapaian matlamat mampu diiringi dengan kegembiraan dan kesejahteraan setiap ahlinya.


Rujukan :
Disediakan oleh :

Mohd Nur Syufaat
Antropologi dan Sosiologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

Tuesday, January 10, 2012

HAZREEQ & ARNI | Mohd Nur Syufaat


Disediakan oleh :

Mohd Nur Syufaat
Antropologi dan Sosiologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

ASWAD & SITI | Mohd Nur Syufaat
Disediakan oleh :

Mohd Nur Syufaat
Antropologi dan Sosiologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

Monday, January 9, 2012

Cekodok Pisang


Cekodok yang berada di sisi
Penambah seri diufuk pagi
Yang mencerminkan keindahan
Tatkala mengenang suatu kenangan

Satu persatu ku jamah
Hingga keri tidak terkata
Apabila sambal ku cicah
Yang tadinya ku siram limpah

Jemariku kian menggaris luka
Pen kuning mencarut-carut
Peristiwa lalu cukup mengusik
Sinaran kelam ku terasa asyik

Cekodok pisang sedia meneman
Di samping teh O ais pembasah lidah
Ku lihat ke kiri dan ke kanan
Mencari-cari idea untuk berlidah

Kini tinggal empat biji
Ianya masih menanti
Untuk dijamah si penyibuk
Sejuk hilang ditelan si cekodok


Disediakan oleh :

Mohd Nur Syufaat
Antropologi dan Sosiologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Iklaneka...(",)