I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, June 8, 2011

Warga Emas

SEKILAS PANDANG

Secara umumnya, warga emas merupakan satu golongan yang sudah mencapai usia lanjut iaitu usia dalam lingkungan 60 tahun dan ke atas. Hal ini merujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Negeri Terengganu menerusi laman webnya (di sini) bertarikh 8 Jun 2011 menyatakan bahawa warga emas boleh didefinisikan sebagai seseorang individu yang sudah mencecah usia 60 tahun dan ke atas. Takrifan ini juga adalah berpandukan definisi yang telah dikeluarkan pada "World Assembly On Ageing 1982" di Vienna.
Di dalam laman web JKM Negeri Terengganu juga ada menyatakan tentang akta-akta yang berkaitan dengan warga emas yang telah digarisi dalam perlembagaan berkenaan dengan kebajikan masyarakat. Antara akta tersebut ialah Akta Orang Papa (Akta 183) dan juga Akta Pusat Jagaan. Selain itu, Jabatan Kebajikan Malaysia juga telah mewujudkan Dasar Warga Tua Negara dan Pelan Tindakan Warga Tua Negara bagi menjaga kebajikan warga emas di negara ini.Di dalam laman web JKM Negeri Kelantan (di sini)  bertarikh 8 Jun 2011 juga ada menyatakan tentang skim bantuan yang diwujudkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Skim tersebut adalah Bantuan Orang Tua (BOT) yang boleh dimohon terus di pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah di mana pemohon tinggal. BOT diwujudkan adalah bertujuan untuk memberi sedikit saraan hidup sebanyak RM300 sebulan bagi warga emas yang memerlukan bantuan supaya terus tinggal dalam komuniti.Disediakan oleh :

Mohd Nur Syufaat Bin Jamiran
Antropologi dan Sosiologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Iklaneka...(",)